ПОЛОЖЕННЯ

про інструктора з проведення практичних занять за програмою підготовки майстрів банно(лазне)- оздоровчих послуг 2 категорії.

I. Загальні положення
1.1. Атестація кандидатів на отримання Кваліфікації Інструктора з проведення практичних занять за програмою підготовки майстрів банно(лазне) - оздоровчих послуг 2 категорії (надалі – кандидата) - це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання, згідно якого визначається рівень його кваліфікації.
1.2. Атестації підлягають кандидати, які працюють в навчальних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності.
1.3. Атестацію здійснює Галузева Комісія з атестації банного персоналу Асоціації банного бізнесу України (далі - Комісія).
1.4. Кандидату, який пройшов атестацію, видається Кваліфікаційний Сертифікат Інструктора встановленої форми.(додаток 1)
1.5. Кандидат, який пройшов атестацію та отримав Кваліфікаційний Сертифікат інструктора, має право проводити практичні заняття за 144-годинною програмою по підготовці майстрів банно-оздоровчих послуг 2-ї категорії.


ІІ. Загальні вимоги до кандидатів
2.1. Загальні вимоги до кандидатів:
2.1.1. наявність кваліфікації майстра банно-оздоровчих послуг 2–ї , 1-ї або вищої категорії,
2.1.2. стаж роботи з надання банних послуг за комплексними програмами - не менше 3-х років.
2.2. Кандидати, які не мають відповідної кваліфікації але володіють достатнім практичним досвідом роботи, можуть бути допущені до атестації тільки за умови попереднього проходження відповідного підвищення кваліфікації (як майстра банно-оздоровчих послуг) та отримання відповідного кваліфікаційного Сертифікату.

III. Матеріали, що подаються на розгляд Галузевої Комісії
3.1. До Комісії подаються такі документи:
3.2 письмова заява про проходження атестації із зазначенням згоди інструктора на обробку його персональних даних;
3.3 копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України;
3.4 копія трудової книжки;
3.5 копії документів, що підтверджують надбану освіту та кваліфікацію.
3.6 копії посвідчень про почесні та/або спортивні звання (у разі наявності);
3.7 характеристика та інформація щодо професійної діяльності заявника в атестаційний період;